Niveau 19

Vocabulaire de la semaine - par ordre alphabétique - les substantifs sont précédés de l'article

venir

allô !

étranger

aimer

frère

sœur

vouloir

espagnol (lang)

prénom

noir

amis

agresser

Dieu m'en garde

manger

les JO

mille

allemand (lang)

mère

hier

Internet

anglais (lang)

famille, parents

porte

en voiture

bus

vendre


أتى يأتي

آلو

أجْنبَيِ

أحَبَّ يُحِبّ

الأخ

الأُخْت

أرادَ يُريـد

الإسبانية

الاسْم

أسْوَد

الأصْدِقاء

اعْتَدى يعْتَدي

أعوذ بِالله  !

أكَلَ يأكُل

الألْعاب الأولمبية

ألْف

الألمانية

الأُمّ

أمْس

الإنترنت

الإنْجِليزية

الأهْل

الباب

بِالسيّارة

الباص

باع يبيع


en espagnol

en albanais

en allemand

en turc

en japonais

en grec

commencer

jardin (magh.)

vite

d'une manière générale

après

après une semaine

après une heure

après un an

après un mois

lointain

sans ticket

pays

police

concierge

maison

l'histoire

se promener

se marier

apprendre

Servez-vous !


بِالإسْبانيّة

بِالألْبانيّة

بِالألْمانيّة

بِالتُرْكِيّة

بِاليابانيّة

بِاليونانيّة

بَدَأَ يبدَأ

البُسْتان

بِسُرْعَـة

بِشَكْلٍ عام

بَعْدَ

بعد أُسْبوع

بعد ساعة

بعد سَنة

بعد شَهْر

بَعيد

بِلا تَذْكِرة

البِلاد

البوليس

البَوّاب

البَيْت

التاريخ

تَجَوَّلَ يَتَجَوَّل

تَزَوَّجَ يَتَزَوَّج

تَعَلَّمَ يَتَعَلَّم

تَفَضَّلْ   !


traditionnel

parler

TV

voisin

mosquée

université

grand-père

grand-mère

très

nouveau

courir

boucher

sud

faire le pèlerinage

pèlerinage

survenir

moderne

guerre

halal, licite

toujours

étudier

leçon

boutique

qui s'en va

aller

le Jour de l'An

opinion


تَقْليدي

تَكَلَّمَ يَتَكَلَّم

التلفزيون

الجار

الجامِع

الجامِعة

الجَدّ

الجَدّة

جِدّاً

جَديد

جَرى يجَري

الجَزّار

الجَنوب

حَجَّ يَحِجّ

الحَجّ

حَدَثَ يحدُث

حَديث

الحَرْب

حَلال

دائِماً

درَس يدرُس

الدَرْس

الدُكّان

ذاهِب

ذهَب يذهَب

رَأْس السَنة

الرَأْي


président

printemps

revenir

homme

lettres

monter (trans)

ancien

voleur

voyager

samedi

heureux

habiter

entendre

marché

voiture

cinéma

thé

boire

entreprise

nord

étudiant

naturellement

médecin

route, chemin

vivre

le monde

arabe (langue)


الرَئيس

الرَبيع

رجَع يرجِع

الرَجُل

الرَسائِل

ركِب يركَب

سابِق

السارِق

سافَرَ يُسافِر

السَبْت

سَعيد

سكَن يسكُن

سمِع يسمَع

السوق

السَيّارة

السينما

الشاي

شرِب يشرَب

الشركة

الشَمال

طالِب

طَبْعاً

الطَبيب

الطَريق ج طُرُق

عاش يعيش

العالَم

العَرَبِيّة


Vocabulaire de la semaine - par ordre alphabétique - les substantifs sont précédés de l'article

savoir, connaître

vacances, congé

sur

oncle (paternel)

immeuble

maire

âge

travailler

travail

j'ai, chez moi

fête

couverture

gagner

corrompu

j'ai compris

français

français (langue)

faire

pauvre

Untel

philosophie

argent

à la maison

par le passé

partout

la nuit (comp. tps)

en même temps

dire

avant


عرَف يعرِف

العُطْلة

عَلى

العَمّ

العِمارة

العُمْدة

العُمْر

عمِل يعمَل

العَمَل

عِنْدي

العيد

الغَلاف

فاز يفوز

فاسِد

فاهِم

فَرَنْسي

الفَرَنْسِيّة

فعَل يفعَل

فَقير ج فُقَراء

فُلان

الفَلْسَفة

الفُلوس

في البَيْت

في السابِق

في كُلّ مَكان

في اللَيْل

في وَقْت واحِد

قال يقول

قَبْلَ


il y a une semaine

il y a une heure

il y a un an

il y a qq années

il y a un mois

tout à l'heure

tuer

ancien

lire

citadelle

un peu

café

Coupe du monde

écrivain

livre

grand

écrire

tout, chaque

toutes les boutiques

tout

toutes les sciences

tous les jours

ordinateur

pour (+ verbe)

latin (langue)

parce que

parce que je...

jouer

maudit soit...


قبلَ أُسْبوع

قبلَ ساعة

قبلَ سَنة

قبلَ سِنين

قبلَ شَهْر

قبلَ قَليل

قتَل يقتُل

قَديم

قرَأ يقرَأ

القَلْعة

قَليلاً

القَهْوة

كَأْس العالَم

الكاتِب

الكِتاب

كَبير

كتَب يكتُب

كُلّ

كُلّ الدَكاكين

كُلّ شيء

كُلّ العُلوم

كُلّ يَوْم

الكمبيوتر

كَيْ

اللاتينيّة

لأنَّ

لأنَّنِي

لعِب يلعَب

اللَعْنة عَلى


pour (+ verbe)

pourquoi ?

couleur

mourir

quoi ?

comment t'appelles-tu ?

qu'est-ce que c'est ?

mourir

match

métro

aimé, apprécié

ville

femme

commissariat

tous les soirs

impossible

hôpital

mosquée

malheureux

problème

restaurant

demandé, prisé

Au revoir !

temple

ouvert

compris

bibliothèque

écrit

détesté, détestable


لِكَيْ

لِماذا ؟

اللَوْن

مات يموت

ماذا ؟

ما اسْمُك ؟

ما هذا ؟

مات يموت

المُباراة

المِترو

مَحْبوب

المَدينة

المَرأة

مَرْكَز الشرطة

مَساء كُلّ يَوْم

مُسْتَحيل

المُسْتَشْفى

المَسْجِد

مِسْكين

المُشْكِلة

المَطْعَم

مَطْلوب

مَعَ السَلامة !

المَعْبَد

مَفْتوح

مَفْهوم

المَكْتَبة

مَكْتوب

مَكْروه


habits

phare

d'où es-tu ?

à nouveau

rendez-vous

de l'ère chrétienne

les gens

oui

pyramide

est-ce que... ?

ici

sciences de l'ingénieur

un

moi tout seul

Allons-y !

Dommage !

le Yémen

jour

aujourd'hui

le grec (langue)


المَلابِس

المَنار

مِنْ أَيْنَ أنْت ؟

مِنْ جَديد

المَوْعد

ميلادي

الناس

نَعَم

الهَرَم ج أهْرام

هَلْ ... ؟

هُنا

الهَنْدَسة

واحِد

وَحْدي

ياللا !

يا حَرام !

اليَمَن

يَوْم ج أيّام

اليَوْم

اليونانيّة


Yûsuf se présente ici et évoque certains aspects de sa vie. Le texte pourrait inspirer une
présentation de soi à nourrir progressivement pour en faire une rédaction complète et cohérente
à la fin de la "semaine 12". Des variantes seront proposées dans les semaines 6 et 7.

أعمل في مطعم فرنسي مساء كل يوم .
أعمل لأنني فقير وأهلي فقراء .
في الجامعة أدرس الفلسفة اليونانية
والأوربية القديمة والحديـثـة . أحب
الفلسفة وأحب كل العلوم .
كل يوم أذهب إلى الجامعة بالسيارة
لأن الجامعة بعيدة . بعد الدرس أذهب
إلى المكتبة . وبعد المكتبة أرجع إلى البيت

فأشرب الشاي وأأكل قليلاً وأذهب إلى
المطعم للعمل .

عندي في البيت كمبيوتر جديد .
وكل يوم أتجول فيه بالإنترنت وأكتب
رسائل إلى أصـدقاء في كل مكان في العالم
.. أصـدقاء لا أعرفهم .
أنا سعيد .. بشكل عام .


اسمي يوسف . أنا من مدينة كبيرة
في جنوب اليمن اسمها عدن . وأهلي
من تونس، من مدينة سوسة واليوم
يسكنون في عدن .

ولدت في عدن وعمري اليوم  20
سنة . لي أخ واحد وأخـت واحدة . أخـي
اسمه رشيد وأخـتي اسمها ليلى .

أنا طالب في الفلسفة، في جامعة ابن
سينا . وأنا أتكلم العربية والإنجليزية
والألمانية والإسبانية وأتعلم الفرنسية
واللاتينية واليونانية .
وأنا أدرس وأعمل في وقت واحد .


0 commentaires:

Enregistrer un commentaire